Kontakta oss

Besöksadress:
Hudläkare i Täby
Täby Centrum
Norra Galleriagången,
entré K3, plan 10 info@hudlakaretaby.se
Tel: 08-758 0611
Fax: 08-758 0612
info@hudlakaretaby.se    08-758 0611

Uppdaterad besöksinformation

Hudläkare i Täby har en lång erfarenhet av äldre patienter som vi värnar om, vi väljer nu att prioritera denna patientgrupp. Samtidigt är vi en mindre klinik och kan därför erbjuda en miljö där riskerna för smittspridning har minimerats för äldre patienter. Vi prioriterar även andra riskgrupper som har behov av att träffa en hudläkare.

Åtgärder vi har vidtagit för att minska risken för smittspridning hos oss:

- Vi har begränsat antalet anställda och antalet patienter som rör sig på mottagningen. I dagsläget är vi bara två anställda på mottagningen.

- Vi har ett stort och vädringsbart väntrum där det är möjligt att undvika närmare kontakt med andra personer.

- Vi vidtar även andra åtgärder för att skydda oss själva och våra patienter genom t ex noggrann och återkommande sprittvättning av alla ytor som patienter kan komma i kontakt med.

- Med anledning av coronaviruset erbjuder vi nu även förlängda besökstider som möjliggör en nödvändig operation vid första besöket.

- Medföljande uppmanas att vänta utanför mottagningen.

- Eftersom vi vill att våra äldre patienter och andra riskgrupper ska känna sig trygga att besöka oss välkomnar vi er genom kontorsentrén K3 på Norra Takgaraget. Du har tillgång till handikappsparkering om du behöver det. Utan att gå till Täby centrum fortsätter du genom K3 entrén till hissen som tar dig direkt till oss på våning 10. Hissen används sparsamt just nu då många kontor i huset har tillfälligt stängt. På mottagningen har vi förlängt besökstiderna för att endast en patient åt gången ska befinna sig på mottagningen. Du kan ta samma väg ut efter besöket. 

Vi uppskatar endast nödvändiga besök på mottagningen för patienternas, våran och andras säkerhet. Välkomna! 

Med vänlig hälsning

Hudläkare i Täby

  • Smidig tillgång till parkering
  • Ingång K3 direkt från parkeringen
  • Hiss upp till 10e våningen
  • Reducerad smittorisk i väntrum
  • Registrera dig själv
  • Följ våra anvisningar